First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Reklámok

A konferencia témája

A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen azon gyűjtemények rendszerváltozás előtti és utáni történetéről, amelyek a szépirodalmi és előadóművészeti (színház, performansz, hangköltészet, szamizdat stb.) anyagokat gyűjtenek és részben vagy egészében a szocializmus időszakának ellenkultúráját és kulturális ellenzékiségét reprezentálják. A gyűjtemények történetét összehasonlító keretben szeretnénk megvitatni. Hogyan gondolható újra a korszak irodalom- és színháztörténete az archiválási gyakorlatok és a gyűjteményképzés szempontjából? Miért, kik és hogyan kezdeték tudatosan dokumentálni a performanszok, az alternatív színházak tevékenységét vagy a hivatalosan nem engedélyezett irodalmat? Milyen különbségek mutatkoznak 1989 előtt és után a gyűjtemények státusában és a gyűjteményezés gyakorlatában? Milyen típusú szépirodalmi vagy előadóművészeti anyagot gyűjtöttek a magánszemélyek és az archívumok? A konferencia az ellenzéki művészet kulturális emlékezetét is érinti, és a „kulturális ellenállás” fogalmáról is közös gondolkodásra invitál.

 

A konferencián többek között az alábbi szempontok megvitatására szeretnénk teret biztosítani: Mit jelentett és jelent az adott gyűjtemény kontextusában a kulturális ellenállás, az alternatív művészet vagy az ellenkultúra fogalma? Hogyan reflektáltak a gyűjtemény létrehozói és kezelői — esetenként maga a szerző — az ellenzékiség mibenlétére? Miként vált az adott magángyűjtemény vagy hagyaték közgyűjtemény részévé? Összességében a konferencia arra keresi a választ, hogy miként árnyalható a hivatalos vs. nem-hivatalos művészet dichotómiája az irodalmi és színházi gyűjtemények esetében, illetve feltétlenül szükséges-e az irodalom és előadóművészetek történetéről az Aczél György-féle tűrt/tiltott/támogatott hármas rendszerben beszélnünk? A megőrzés módjának, az archiválás gyakorlatának elemzésén keresztül kívánjuk újragondolni, mit is jelentett az „ellenállás”, a nonkonformitás a kultúra területén az egykori szocialista országokban.