COURAGE

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Ellenkulturális relikviákat őrző köz- és magángyűjtemények történetét kutatjuk és elemezzük tágabb szociális, politikai és kulturális összefüggéseikben. A program legfontosabb célja, hogy a gyűjtemények számára lehetővé tegye társadalmi hatásuk és hatókörük növelését a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével.

Céljaink elérését egy nemzetközi online adatbázis (regiszter) létrehozása segíti, melybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be, és válnak elérhetővé a nagyközönség és a szakemberek számára.

A COURAGE vizsgálja

  1. az ellenkultúrát és kulturális ellenállást dokumentáló köz- és magángyűjtemények történetét, különösen a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenység társadalmi gyakorlatát, illetve a magángyűjtemények közgyűjteménnyé válását;
  2. a gyűjtemények politikai és társadalmi szerepét a rendszerváltozás előtt és után, valamint a nemzeti kormányok erőfeszítéseit a gyűjtemények megőrzésére, fenntartására és bővítésére;
  3. az emigráció szerepét a gyűjtemények létrejöttében, fenntartásában és népszerűsítésében, illetve az emigráns közösségek által létrehozott gyűjtemények sorsát;
  4. a gyűjtemények dokumentumai, tárgyai és audiovizuális tartalmai által megjelenített anyagi kultúrát (mi számított gyűjtésre érdemesnek és mi nem; mely tárgyakból vált „történeti forrás”, melyekből nem, és mi volt ennek a szelekciónak az oka?);
  5. a gyűjtemények rendszerezését és e tevékenység elvi alapjait, különös tekintettel az ún. adathalmaz- és referenciarendszerekre (hogyan és mi alapján gyűjtötték az anyagot?);
  6. a gyűjteményeket létrehozó és fenntartó személyek társadalmi hátterét és élettörténetét;
  7. a gyűjteményeket kezelő intézmények szociológiáját, jogi, tulajdonosi és anyagi hátterét, kapcsolatrendszerét, közönségüket és társadalmi hatásukat.

Bővebben: http://hu.cultural-opposition.eu/

courage_new_logo_zoom

Reklámok